ابوالحسن جابر بن محمد لاذانی معلم قصار اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن جابر بن محمّد بن ابی‌الحسین لاذانی معلّم قصار، از محدثین اصفهان در قرن ششم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن جابر بن محمّد بن ابی‌الحسین لاذانی معلّم قصار، از محدثین اصفهان در قرن ششم هجری است. در باغ عیسی واقع در محلّه یهودیه اصفهان ساکن بوده و از قاضی ابومنصور بن شکرویه و ابومحمّد رزق‌اللّه عبدالوهاب تمیمی استماع حدیث کرده و ابوسعد سمعانی در اصفهان از او حدیث نوشته است.
صاحب عنوان در شوال سال ۵۵۱ق در اصفهان وفات یافته است.
لاذان که امروزه لادان گفته می‌شود از روستاهای غرب شهر اصفهان بوده و اکنون به شهر پیوسته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۱۵۲.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۷۳.    جعبه ابزار