ابوالحسن علی بن احمد اسواری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن علی بن احمد اسواری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن علی بن احمد بن عبداللّه اُسواری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است. وی از مشایخ شیخ صدوق است. شیخ صدوق در کتاب «اکمال الدین» و کتاب «توحید» از او حدیث نقل کرده است. آقابزرگ تهرانی او را «علی بن احمد بن عبداللّه» و در جایی دیگر «علی بن عبداللّه بن احمد» ضبط نموده است.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نوابغ الرواه، ص۱۷۱.
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نوابغ الرواه، ص۱۸۹.
[۳] فقیه‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۲۳۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نوابغ الرواه، ص۱۷۱.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نوابغ الرواه، ص۱۸۹.
۳. فقیه‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۲۳۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۶۸.    


جعبه ابزار