ابوالحسن علی بن احمد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن علی بن احمد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالحسن علی بن احمد بوشنجی، بوشَنجی، ابوالحسن علی بن احمد، از صوفیان و جوانمردان خراسان در نیمه اول قرن چهارم
ابوالحسن علی بن احمد پنجگردی، پَنجگردی، ابوالحسن علی بن احمد، محدّث، لغوی، ادیب و شاعر شیعی ایرانی در سده ششم
ابوالحسن علی بن احمد حریشی، حُرَیشی، علی‌ بن احمد، کنیه‌اش ابوالحسن، محدّث و فقیه مالکی مغربی قرن یازدهم و دوازدهم
ابوالحسن علی بن احمد خرقانی، خَرَقانی، ابوالحسن علی ‌بن احمد بن جعفر، عارف و صوفی نامدار قرن چهارم و پنجم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار