ابوالحسین احمد بن عبدالرحمان ذکوانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسین احمد بن عبدالرحمان ذکوانی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسین احمد بن عبدالرّحمان بن محمّد بن احمد ذکوانی همدانی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری است. ابوبکر محمّد بن شجاع بن ابوبکر لفتوانی اصفهانی از او حدیث شنیده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۱۰۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۲۲.    جعبه ابزار