ابوالحسین عبد الغافر فارسی نیشابوری‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«ابوالحسین عبد الغافر فارسی نیشابوری» (۴۵۱- ۵۲۹ ق)، از محدثین و فقها بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی از ابواحمد، محمد بن عیسی بن عمرویه جلودی، «صحیح» مسلم و از ابوسلیمان خطابی، «غریب الحدیث» را استماع کرد و از بشر بن احمد اسفرایینی و چند تن دیگر حدیث شنید و خود حدود پنجاه سال حدیث گفت.
نصر بن حسن تنکتی شاشی و ابو عبدالله حسین بن علی طبری و عبید الله بن ابوالقاسم قشیری و عبدالرحمان بن ابوعثمان صابونی و محمد بن فضل صاعدی فراوی و اسماعیل بن ابوبکر قاری و فاطمه بنت زعبل و دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند.
«صحیح» مسلم را حسن بن احمد سمرقندی ، حدود سی مرتبه و ابوسعد بحیری حدود بیست مرتبه بر او قرائت کرده‌اند. نوه‌اش عبد الغافر بن اسماعیل فارسی نیشابوری، جد خود را مردی مورد اعتماد، صالح و دیندار معرفی کرده است. شیخ ابوالحسین فارسی در نیشابور درگذشت.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور (کتاب) .

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار