ابوالحسین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسین ممکن است اسم و یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالحسین شیرازی، بُنداربن حسین شیرازی، از بزرگان صوفیه قرن چهارم
ابوالحسین بجکم، مشهور به بجکم ماکانی، غلام ترک و امیرالامرای بغداد و حاکم واسط در روزگار خلیفه راضی باللّه (متوفی ۳۲۹) و متقی للّه (متوفی ۳۳۳)
ابوالحسین آملی، معروف به «سید مؤید باللـه» و «عضدالدوله» (۳۳۳-۴۲۱ق/۹۴۵-۱۰۳۰م)، فقیه، ادیب، محدث، مفسر و شاعر
ابوالحسین ابن‌ابی‌الربیع، ابوالحسین عُبیدالله‌بن احمدقُرَشی اُمَوی عثمانی (۵۹۹ - ۶۸۸ق/۱۲۰۳-۱۲۸۹م)، نحوی‌دان بزرگ اندلسی
ابوالحسین ابن‌بشران، ابوالحسین‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ بشران‌ اموی معدل‌ (۳۲۸- ۴۱۵ق‌/۹۴۰-۱۰۲۴م‌)، محدث ‌بغدادی الاصل
ابوالحسین عبد الغافر فارسی نیشابوری‌، ابوالحسین عبد الغافر فارسی نیشابوری (۴۵۱- ۵۲۹ ق)، از محدثین و فقها
ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری، از علمای بزرگ اهل سنت و صاحب کتاب صحیح مسلم
ابوالحسین نوری، از عرفای خراسانی الاصل و از صوفیان مشهور بغداد در قرن سوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار