ابوالحکم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحکم ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالحکم ابن‌مرحل، اِبْن مُرَحَّل، ابوالحکم مالک بن عبدالرحمان بن علی سَبتی مالقی (۶۰۴ -۶۹۹ق /۱۲۰۷-۱۳۰۰م)، فقیه ، شاعر و ادیب اندلسی
ابوالحکم بلوطی، بَلّوطی، ابوالحکم منذر بن سعید، متکلم، ادیب و خطیب قرن سوم و چهارم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار