ابوالخیر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالخیر ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالخیر طالقانی، ملقب به رضی الدین، فقیه ، محدث، مفسر و واعظ شافعی اشعری
ابوالخیر اقطع تیناتی، حمّاد (یا عباد) بن عبدالله، از عرفای سده ۴ هجری قمری
ابوالخیر اشبیلی‌، ملقب به شجار، از دانشمندان برجسته در کشاورزی
ابوسعید ابوالخیر، عارف بنام خراسانی، منسوب به میهنه، از قرای مشهور خاوران در میانه سرخس و ابیورد
ابوالخیر محمد بن‌ ابی‌البرکات‌، محمد بن‌ ابی‌البرکات‌ محمد بن‌ محمد بن‌ حسین‌ بن‌ علی‌ بن‌ احمد بن‌ عطیة بن‌ ظهیرة مخزومی‌، فقیه‌ شافعی ‌و قاضی‌ مکه‌، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن‌ظهیره


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار