ابوالشکر احمد بن ابوالفتح حرانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالشکر احمد بن ابوالفتح حرانی اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالشّکر احمد بن ابوالفتح بن ابوبکر حُرانی اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری است. وی از ابوالعبّاس احمد بن محمّد بن حسین خیّاط، ابوالقاسم عبدالرّحمان بن عبداللّه بن منده و محمود بن جعفر کوهج و دیگران روایت نمود، و سمعانی از او نقل حدیث کرده است. ابوالشّکر در رجب ۵۴۳ق وفات یافت.
[۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل «حرانی»، ص۴۲۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل «حرانی»، ص۴۲۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۸۲.    جعبه ابزار