ابوالعاص (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعاص ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالعاص ابن ربیع بن عبدالعزی، اَبوالْعاص، ابن ربیع بن عبدالعزّی بن عبد شمس، داماد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و خواهر زاده خدیجه کبری
ابوالعاص بن منبه، از مرتدین و از کشته‌شدگان در جنگ بدر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار