ابوالعباس احمد بن‌ عمر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن‌ عمر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌دلایی ابوالعباس احمد بن عمر دلهاث عذری، اِبْن دَلایی، ابوالعباس احمد بن عمر بن انس بن دَلْهاث عُذری (۳۹۳-۴۷۸ق/۱۰۰۳-۱۰۸۵م)، محدث، فقیه، حافظ، مورخ و جغرافی‌دان اندلسی
ابن‌سریج ابوالعباس احمد بن‌ عمر، اِبْن‌ِ سُرَیج‌، ابوالعباس‌ احمد بن‌ عمر (۲۴۸-۳۰۶ق‌/۸۶۲ - ۹۱۸م‌)، فقیه‌ و متفکر شافعی‌، ملقب‌ به‌ «باز اشهب‌»
ابوالعباس احمد بن عمر انصاری اسکندانی مرسی، ابوالعباس مُرسی، احمد بن عمر انصاری اسکندانی، ملقب به شهاب‌الدین (د ۶۸۶ ق/۱۲۸۷م)، عارف و زاهد معروف سده ۷ ق واز بزرگان طریقه شاذلیه
ابوالعباس احمد بن عمر طهرانی اصفهانی، ابوالعباس احمد بن عمر طهرانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار