ابوالعباس احمد بن ابراهیم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن ابراهیم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌کیغلغ ابوالعباس احمد بن ابراهیم اصفهانی، از ادباء و شعرای اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوالعباس احمد بن ابراهیم ضبی اصفهانی، شاعر، ادیب و دانشمند قرن چهارم هجری در اصفهان
ابوالعباس احمد بن ابراهیم فریزهندی میمه‌ای اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابوالعباس احمد بن ابراهیم قصار فاتنی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوالعباس احمد بن ابراهیم مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابوالعباس احمد بن ابراهیم دقاق اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار