ابوالعباس احمد بن ابی‌جعفر مافروخی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن ابی‌جعفر مافروخی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعبّاس احمد بن ابی‌جعفر محمّد بن علی مافرّوخی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان است. از عمرو بن علی و حسن بن عرفه روایت نموده است. حافظ ابوالشّیخ اصفهانی و ابوبکر قباب از او نقل حدیث نموده‌اند.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۳، ص۱۵۰.    
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۸۲.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۷۰.    


جعبه ابزار