ابوالعباس احمد بن جعفر خشاب اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن جعفر خشاب اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعبّاس احمد بن جعفر خشّاب، از محدّثین اصفهان است. او از محمّد بن عاصم روایت می‌کند، و سُریجانی از او نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۶۸.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۹۶.    جعبه ابزار