ابوالعباس احمد بن حسن سسویه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن حسن سسویه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعبّاس احمد بن حسن بن ابی عبداللّه بن سُسّویه، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. وی از محمّد بن اسماعیل صائغ روایت می‌کند، و احمد بن عبدالرّحمان بن محمّد حفصی ذکوانی از او نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۴۶.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۹۹.    جعبه ابزار