ابوالعباس احمد بن حسین خطیب دلیجانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن حسین خطیب دلیجانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعبّاس احمد بن حسین بن مطهّر دلیجانی مشهور به خطیب، از محدّثین اصفهان است. دخترانش امّ‌ولید و لامعه و ضرءالصّباح از او حدیث شنیده، و روایت کرده‌اند. دلیجان (که اکنون آن را دلیگان و دیلیگون می‌خوانند)، از دهات بلوک برخوار اصفهان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۴۶۱.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۰۶.    


جعبه ابزار