ابوالعباس احمد بن عبدان زعفرانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن عبدان زعفرانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعبّاس احمد بن عبدان بن سِنان زعفرانی، از محدّثین اصفهان است. شیخ ثقه بوده، و از عبداللّه بن عامر بن یزید روایت نموده است. عبداللّه بن محمّد بن جعفر از او نقل حدیث کرده است. احمد زعفرانی در سال ۲۹۶ق وفات یافت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۱۱.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۲۱.    جعبه ابزار