ابوالعباس احمد بن عمر طهرانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن عمر طهرانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعبّاس احمد بن عمر بن قاسم طهرانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان است. ابوابراهیم عبداللّه بن ابراهیم بن محمّد بن عبداللّه بن حماد طهرانی رازی از مشایخ ابوسعد سمعانی از او استماع حدیث نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۳۶۱.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۴۳.    جعبه ابزار