ابوالعباس اشبیلی‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس اشبیلی‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌حاج ابوالعباس احمد بن‌ محمد ازدی‌ اشبیلی‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد اَزدی‌ اشبیلی‌ (د ۶۴۷ یا ۶۵۱ق‌/۱۲۴۹ یا ۱۲۵۳م‌)، نحوی‌ و ادیب‌ اندلسی‌ و معاصر ابن‌ عصفور نحوی‌ معروف‌ اندلسی‌
ابن‌فرح ابوالعباس شهاب‌الدین احمد بن فرح لخمی اشبیلی، اِبْن فَرَح اِشْبیلی، ابوالعباس شهاب الدین احمد بن فرح بن احمد لخمی اشبیلی (۶۲۵-۶۹۹ق/۱۲۲۸-۱۳۰۰م)، محدث و فقیه شافعی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار