ابوالعباس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌دکه ابوالعباس احمد بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌کیغلغ ابوالعباس احمد بن ابراهیم اصفهانی، از ادباء و شعرای اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوالعباس احمد بن ابراهیم ضبی اصفهانی، شاعر، ادیب و دانشمند قرن چهارم هجری در اصفهان
ابوالعباس احمد بن ابراهیم فریزهندی میمه‌ای اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابوالعباس احمد بن ابراهیم قصار فاتنی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوالعباس احمد بن ابراهیم مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابوالعباس احمد بن ابراهیم دقاق اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابوالعباس خوزانی اصفهانی، از ادبای اصفهان
ابوالعباس احمد بن اسحاق حمویه ثقفی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان
ابوالعباس احمد بن بندار حبال اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابوالعباس احمد بن جعفر مودب ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابوالعباس احمد بن ثابت طرقی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابوالعباس احمد بن حسن سسویه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوالعباس احمد بن حسن قاری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری
ابوالعباس احمد بن جعفر خشاب اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابوالعباس ابن‌خباز، ابوعبدالله‌ احمد بن‌ حسین‌، ادیب‌، فقیه‌ شافعی‌ و زبان‌شناس‌ نابینای‌ موصلی‌
ابو العباس ابن سماک، ابوالعباس‌ محمد بن‌ صَبیح‌ عجلی‌ کوفی‌، فقیه‌، محدث‌ و زاهد
ابوالعباس اربلی، خَضِربن نصر، ابوالعباس اِرْبِلى، مفسر و فقیه شافعی قرن پنجم و ششم
ابوالعباس سفاح، عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب، نخستین خلیفه عباسی
ابوالعباس سیاری، قاسم بن قاسم، عارف، فقیه و محدث بزرگ مرو
ابوالعباس مرسی، احمد بن عمر انصاری اسکندانی، ملقب به شهاب الدین، عارف و زاهد معروف سده ۷ ق واز بزرگان طریقه شاذلیه
ابو العباس مستغفری‌، ابو العباس، جعفر بن محمد بن معتز بن محمد بن مستغفر بن فتح بن ادریس مستغفری نسفی سمرقندی نخشبی حنفی
ابوالعباس ابار، اَبّار، ابوالعباس احمد بن علی بن مسلم نخشبی محدث بغداد
ابوالعباس ابن‌حاج، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد اَزدی‌ اشبیلی‌، نحوی‌ و ادیب‌ اندلسی‌ و معاصر ابن‌ عصفور نحوی‌ معروف‌ اندلسی‌
ابوالعباس ابن‌ساعاتی، اِبْن‌ِ ساعاتی‌، ابوالعباس‌ مظفرالدین‌ احمد بن‌ علی‌ بن‌ تغلب‌، فقیه‌، اصولی‌ و ادیب‌ حنفی‌
ابوالعباس ابن‌سریج، اِبْن‌ِ سُرَیج‌، ابوالعباس‌ احمد بن‌ عمر، فقیه‌ و متفکر شافعی‌، ملقب‌ به‌ باز اشهب‌
ابوالعباس ابن‌عاشر، اِبْن‌ِ عاشِر، ابوالعباس‌ احمد عمر بن‌ محمد، صوفی‌ و زاهد مغربی‌
ابوالعباس ابن‌عریف، اِبْن‌ِ عَریف‌، ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد بن‌ موسی‌ بن‌ عطاءالله‌ صَنهاجی‌، فقیه‌، محدث‌ و صوفی‌ مشهور اندلسی‌
ابوالعباس ابن‌عماد، اِبْن عِماد، ابوالعباس احمد بن عماد بن یوسف اُقْفَهْسی، فقیه شافعی مصری
ابوالعباس ابن‌عمار، اِبْن عَمّار، ابوالعباس احمد بن عبیدالله بن محمد بن عمار ثقفی، کاتب، محدّث، مؤلف شیعی بغدادی
ابوالعباس ایرانشهری، ایرانْشَهْری، ابوالعباس‌، فیلسوف‌ و دانشمند ایرانی‌ سده ۳ق‌/۹م‌
ابوالعباس تقی الدین احمد بن علی مقریزی‌، از نامورترین مورخان تاریخ مصر، در سده‌های هشتم و نهم هجری
ابوالعباس مسروق، احمد بن محمد بن مسروق، عارف محدث و زاهد بزرگ خراسان در سده ۳ ق
احمد بن علی نجاشی، ابوالحسن احمد بن علی نجاشی از اساتید و بنیان‌گذاران علم رجال
فضل بن عبدالملک بقباق، بَقباق، ابوالعباس، فضل بن عبدالملک کوفی، راوی شیعی در سده‌ی دوم هجری
احمد بن علی بونی، بُونی، ابوالعباس احمد بن علی بن یوسف قُرَشی الصوفی محیی الدین، نویسنده قرن هفتم
احمد بن ابراهیم حسنی، حسنی، ابوالعباس احمد بن ابراهیم ‌بن‌حسن، محدّث، مورخ و فقیه زیدی در قرن سوم و چهارم
شرف‌الدین ابوالعباس احمد بن احمد آل‌قدامه، احمد بن احمد بن عبیدالله از شخصیت‌های آلِ قُدامه
نجم‌الدین ابوالعباس احمد بن عبدالرحمن آل‌قدامه، احمد بن عبدالرحمن بن احمد از شخصیت‌های آلِ قُدامه
ابوالعباس صاحب عمار بن مروان، از رجال قرن سوم هجری قمری
ابوالعباس بن رجاء، از اصحاب شافعی در قرن دوم یا سوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار