ابوالعز محدث اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعز اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعزّ اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است، و شاید قرن پنجم را نیز درک نموده باشد. حسین بن محمّد بن بزری صیرفی (متوفّی ۴۲۳ق در مصر) از او روایت می‌کند.
[۱] شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۱، ص۲۵۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۱، ص۲۵۶.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۹۹.    


جعبه ابزار