ابوالعلاء احمد بن حسین اسدی بغدادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعلاء احمد بن حسین اسدی بغدادی اصفهانی، از ادبا و شعرای ساکن در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعلاء احمد بن حسین اسدی بغدادی، ادیب شاعر؛ وی به اصفهان آمده، و در این شهر ساکن شده، و در این شهر وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۶۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۰۴.    جعبه ابزار