ابوالعلاء احمد بن محمد محدث اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعلاء احمد بن محمد محدث اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعلاء احمد بن محمّد بن فضل محدّث، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری است. در جامع اصفهان حدیث می‌گفته، و از ابوحاتم رازی نقل حدیث نموده است. ابوالفضل محمّد بن طاهر مقدسی از او روایت می‌کند.
[۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۷۱.    جعبه ابزار