ابوالفتح (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفتح ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالفتح ابن‌سیدالناس، ابوالفتح‌ فتح‌الدین‌ محمد بن‌ محمد یعمری ربعى‌، محدث‌، مورخ‌، فقیه‌ شافعی‌، ادیب‌ و خطاط مصری اندلسى‌ الاصل‌
ابو الفتح حسینی عربشاهی، فاضل، متکلم، فقیه، اصولی و مفسری شیعی
ابو الفتح شهرستانی، ‌تاج‌الدین شهرستانی شخصیتی تأثیرگذار در کلام اسلامی و تاریخ‌نگاری ادیان
ابوالفتح کراجکی، از بزرگترین علمای شیعه
ابوالفتح آمدی، ابوالفتح ناصح‌الدین عبدالواحد بن محمد آمِدی، محدث و قاضی شهر آمد
ابوالفتح ابن‌برهان، احمد بن‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ برهان‌، اصولی‌ و فقیه‌ شافعی ‌ از مردم‌ بغداد
ابوالفتح بستی، ابوالفتح، علی بن محمّد از شاعران و منشیان معروف قرن چهارم
ابوالفتح بلطی، بَلَطی، تاج الدین ابوالفتح عثمان بن عیسی بن منصور، نحوی، شاعر و ادیب عرب در قرن ششم
ابوالفتح بن مخدوم، امیر ابوالفتح بن مخدوم خادم حسینی عربشاهی فاضل، متکلم، فقیه، اصولی، مفسر، شرقی، حسینی، شیعی، امامی
ابوالفتح خاطری رازی، بندار رازی، شاعر مجدالدّوله دیلمی (حک: ۳۸۷ـ۴۲۰)
ابوالفتح دیلمی، ناصربن‌حسن بن محمد (مه ۴۴۴ق/۱۰۵۲م)، عالم ودولتمرد زبدی یمن ومؤلف کتابی بزرگ در تفسیر
ابوالفتح رازی، جمال‌الدین حسین بن علی بن محمد احمد خزاعی، عالم و مفسر نامدار امامی و مؤلف تفسیر روض‌الجنان و روح‌الجنان
ابوالفتح عثمان، اِبْن‌ِ جِنّی‌، ابوالفتح‌ عثمان‌ بن‌ جنی‌ موصلی‌، عالم‌ به‌ صرف‌ و نحو، لغت‌ و ادب‌ عرب‌
ابوالفتح عجلی، منتجب‌الدین اسعد بن محمود بن خلف بن احمد اصفهانی (۵۱۵-۶۰۰ق/۱۱۲۱-۱۲۰۴م)، فقیه و واعظ شافعی
ابوالفتح ناصر الدین مطرزی خوارزمی‌، نویسنده کتاب المغرب فی ترتیب المعرب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار