ابوالفضل جعفر بن احمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفضل جعفر بن احمد بن فارس اصفهانی بغدادی (م ۲۸۹ هـ)، از دانشمندان عرصه حدیث و از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجری قمری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالفضل جعفر بن احمد بن فارس اصفهانی بغدادی، از دانشمندان عرصه حدیث و از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجری بود و علوم بسیاری در مکه، بصره، ری و اصفهان کسب نمود و همچنین دارای مصنفات خوبی بود و کتاب الموطا مالک بن انس را از ابن‌مصعب شنید.
وی از سهل بن عثمان عسکری، عبدان عسکری، اسماعیل بن اُمیه، اسحاق بن ابی‌اسرائیل و ابومصعب روایت نمود.
[۴] اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۵.

کسانی نیز مانند ابوالشیخ عبدالله بن محمد، ابومحمّد بن حیّان، احمد بن اسحاق و فرزندش عبدالله بن جعفر از او روایت کرده‌اند.

آثار

[ویرایش]

احادیث و فوائد منتقاة من کتاب الذکر اثر جعفر بن احمد اصفهانی می‌باشد.
[۶] سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۱، ص۳۱۵.


تاریخ وفات

[ویرایش]

اصفهانی در سال ۲۸۹ هـ در کرخ بغداد درگذشت.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منبع زیر مراجعه شود.
[۹] حسن انوشه و دیگران، فرهنگ زندگی نامه‌ها، ج۱، ص۶۲۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین بن محمود، الاعلام، ج۲، ص۱۲۱.    
۲. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۳، ص۱۳۳.    
۳. ابوشیخ اصفهانی، عبدالله بن محمد، طبقات المحدثین باصبهان، ج۳، ص۳۴۶.    
۴. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۵.
۵. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۲۱، ص۱۳۹.    
۶. سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۱، ص۳۱۵.
۷. زرکلی، خیرالدین بن محمود، الاعلام، ج۲، ص۱۲۱.    
۸. ابوشیخ اصفهانی، عبدالله بن محمد، طبقات المحدثین باصبهان، ج۳، ص۳۴۶.    
۹. حسن انوشه و دیگران، فرهنگ زندگی نامه‌ها، ج۱، ص۶۲۸.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۲۳، برگرفته از مقاله «ابوالفضل جعفر بن احمد اصفهانی بغدادی».
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۸۲.    جعبه ابزار