ابوالفضل عباس بن حمدان حنفی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفضل عباس بن حمدان حنفی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالفضل عباس بن حمدان بن محمّد بن سلم حنفی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است. او را از جمله راویان ثقه و از صلحاء عهد خویش دانسته‌اند. قاضی ابواحمد محمّد بن احمد بن ابراهیم عسال، طبرانی و عبدالجبار بن علاء از او نقل حدیث کرده‌اند و خود او از حاتم بن بکر صیرفی، و محمّد بن خالد بن خداش و یوسف بن محمّد بن سابق روایت کرده است. کتاب «مسند» را تالیف کرده و در جمادی‌الآخر سال ۲۹۴ق در اصفهان وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۴۱.    
۲. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۲، ص۲۱۴.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۶.    


جعبه ابزار