ابوالفضل عباس بن محمد عباسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفضل عباس بن محمد عباسی، مشهور به ابوالفضل هاشمی از شخصیت های قرن دوم قمری، برادر منصور و سفّاح و حاکم دمشق در دوره منصور بود. او سرانجام به سال ۱۸۶ ق توسط هارون مسموم و کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالفضل، عباس بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس، برادر منصور و سفّاح بود. منصور او را به حکومت دمشق و سرزمین شام منصوب کرد. او در زمان‌ هارون الرشید، حکومت جزیره را در دست داشت. منصور او را برای جنگ با رومیان فرستاد. خانواده او ادّعا داشتند که‌ هارون، وی را مسموم ساخته است. او در ۶۵ سالگی و در سال ۱۸۶ ق درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۳، ص۲۶۴.    
۲. ابن حزم اندلسی، علی بن احمد، جمهره انساب العرب، ص۳۳.    
۳. یعقوبی، احمد بن اسحاق، البلدان، ج۱، ص۳۲.    
۴. ابن تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، ج۲، ص۱۲۰.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۲۳.

جعبه ابزار