ابوالقاسم ابراهیم بن محمد مودب اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم ابراهیم بن محمد مؤدّب اصفهانی، از محدّثین عامه اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم ابراهیم بن محمّد بن سلیمان مؤدّب اصفهانی، از محدّثین عامه اصفهان است.
[۱] جابری انصاری، حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۲۸۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جابری انصاری، حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۲۸۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۲.    جعبه ابزار