ابوالقاسم بن علی‌اکبر راجی بیدآبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم بن علی‌اکبر راجی بیدآبادی اصفهانی، از ادبای و شعرای اصفهان در اواخر قرن سیزده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا ابوالقاسم بن علی‌اکبر بیدآبادی شاعر ادیب فاضل، متخلّص به «راجی» از ادبای و شعرای اصفهان در اواخر قرن سیزده هجری و متوفّی سال ۱۳۰۱ق بوده است. علاّمه تهرانی در نقباءالبشر می‌فرماید: کلّیه آثار او نزد مرحوم آقاابوالقاسم اصفهانی نجفی موجود است. برادرش نیز به نام میرزا نصراللّه در سال ۱۳۱۳ وفات یافته، و فاضل بوده، و عمر معقولی کرده است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از تالیفات او است:
۱. حقایق‌النّبویه، یا حقایق ناصری، منظوم، به فارسی، مطبوع؛
۲. دیوان اشعار؛
۳. علاج‌الامراض بالادویه و الادعیه؛
۴. همیان، مثنوی مانند موش و گربه، در نقد اجتماعی به صورت فکاهی.
[۱] امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۷، ص۷۵.
[۵] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۷۱.
[۶] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۲۲۶.
[۷] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۷، ص۷۵.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۷، ص۳۶.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۵، ص۳۱۰.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲۵، ص۲۴۵.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۷۱.
۶. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۲۲۶.
۷. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۱۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۴۳.    جعبه ابزار