ابوالقاسم بن محمدحسین خطاط اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم بن محمدحسین اصفهانی، از خطاطان قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم بن محمّدحسین اصفهانی، از خطاطان فاضل قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. از آثارش مجموعه‌ای است از چندین سوره از قرآن مجید که آن را به خطّ نسخ، جهت صدر اعظم در سال ۱۲۷۲ نوشته است. ظاهرا جامع آن مجموعه نیز خود او می‌باشد. نسخه به شماره ۵۷ در کتابخانه ملّی ملک در تهران موجود است.
[۱] دانش‌پژوه، محمدتقی و ایرج افشار، فهرست ملک، ص۲۹۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانش‌پژوه، محمدتقی و ایرج افشار، فهرست ملک، ص۲۹۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۳۶.    جعبه ابزار