ابوالقاسم بن محمدحسین رفیعی مهرآبادی اردستانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم رفیعی مهرآبادی، نویسنده و مورّخ قرن چهارده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی فرزند ملاّمحمّدحسین ظهیری مهر آبادی اردستانی، نویسنده و مورّخ دانشمند در حدود سال ۱۳۲۳ق در مهرآباد اردستان متولّد شد، و دروس مقدّماتی را نزد پدر آموخت. سپس در کاشان و اصفهان به تحصیل علوم عربیّت، ریاضیّات قدیم، منطق، فلسفه، کلام، فقه و اصول پرداخت. سپس در مدرسه دارالفنون تهران به تحصیلات جدید مشغول شد. وی دوره عالی وزارت دادگستری را طی کرد، و به خدمات قضایی و اداری پرداخت، و پس از ۳۲ سال خدمت، بازنشسته گردید، و فعّالیت در سازمان لغت‌نامه دهخدا مشغول شد. وی در مهر ماه ۱۳۶۶ش در تهران وفات یافت. شعر نیز می‌سرود، و «نزهت» تخلّص می‌کرد.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

این کتاب‌ها از او است:
۱. آتشکده اردستان، سه جلد، مطبوع؛
۲. آثار ملّی اصفهان، مطبوع؛
۳. تاریخ خطّ و خطّاطان، مطبوع؛
۴. تذکره هجوسرایان؛
۵. تصحیح دیوان وفا؛
۶. توضیح الکفایه، به عربی؛
۷. دانشمندان اسلام؛
۸. ره آورد طوس؛
۹. زبان‌ها و لهجه‌های اصفهان؛
۱۰. فرهنگ اصفهان؛
۱۱. لهجه‌های اردستانی.
[۱] مجلّه آینده، سال چهاردهم، شماره ۱ ۲، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۷، ص۷۸-۷۹.
[۲] افشار، ایرج، نادره کاران، ص۶۴۰-۶۴۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجلّه آینده، سال چهاردهم، شماره ۱ ۲، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۷، ص۷۸-۷۹.
۲. افشار، ایرج، نادره کاران، ص۶۴۰-۶۴۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۳۶.    جعبه ابزار