ابوالمحاسن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ابوالمحاسن ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالمحاسن جرجانی، حسین بن حسن، عالم امامی و مؤلف تفسیر فارسی موسوم به جلاءالاذهان و جلاءالاحزان
ابو المحاسن جمال الدین یوسف بن تغری بردی‌، مورخ مسلمان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی




جعبه ابزار