ابوالمظفر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالمظفر اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالمظفر بن ناحیه اصفهانی، از ادباء و فضلای اصفهان و معاصر با مافرّوخی
ابوالمظفر حسن‌آبادی اصفهانی، از ادباء و شعرای پارسی‌گوی اصفهان در قرن پنجم هجری
ابوالمظفر محمدجعفر حسینی، از فضلاء و علمای قرن یازدهم هجری در اصفهان
ابوالمظفر بن محمد بن ثابت خجندی اصفهانی، از فقها و پیشوایان شافعی اصفهان در اواخر قرن پنجم هجری
ابوالمظفر بن سهل اصفهانی، از محدّثین اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار