ابوالمعالی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالمعالی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالمعالی محمد بن محمدابراهیم کلباسی اصفهانی، مشهور به ابوالمعالی اصفهانی، از فحول علمای شیعه در اوايل قرن چهاردهم هجری
میرابوالمعالی بن سیدمراد طباطبایی اصفهانی، از مشاهیر علماء و سادات ساکن اصفهان
ابوالمعالی نقیب‌حسینی اصفهانی، از خوشنویسان اصفهان در اواخر عهد صفویّه
ابن‌مطلب ابوالمعالی هبةاللّه بن محمد اصفهانی، وزیر خلیفه المستظهر باللّه
ابوالمعالی حسن بن محمد ورکانی اصفهانی، از دانشمندان و ادبای قرن ششم هجری در اصفهان
ابوالمعالی عاصم بن محمد اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار