ابوالمواهب عقیل بن عمر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباعَلَوی‌، شهرت‌ خاندانی‌ بزرگ‌ و پرنفوذ از سادات‌، اشراف‌، عالمان‌ و متصوفان‌ عربستان‌ جنوبی‌ که‌ بیشتر آنان‌ در حضرموت‌، از جمله‌ در تَریم‌ می‌زیسته‌اند. یکی از شخصیت‌های این خاندان عقیل بن عمر عمران است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عقیل بن عمر عمران بن عبدالله بن علی بن عمر بن سالم بن محمد بن عمر بن علی بن احمد بن محمد، ابوالمواهب، متولد ۱۰۰۱ در الرباط (نزدیک ظفار الحبوضی)، که در ۱۰۶۲ در ظفار درگذشت و در زادگاه خود مدفون گردید.

آثار

[ویرایش]

از جمله تألیفات اوست: العقیده
[۱] تاریخ الشعراء الحضرمیین.
فتح الکریم الغافر فی شرح حلیة المسافر، شرح قصیده‌ای از سعید بن عمر بلحاف.
[۲] محمد بن ابوبکر شلی، المشرع الروی فی مناقب السادة الکرام آل ابی علوی، ج۲، ص۲۰۳، قاهره ۱۳۱۹/۱۹۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تاریخ الشعراء الحضرمیین.
۲. محمد بن ابوبکر شلی، المشرع الروی فی مناقب السادة الکرام آل ابی علوی، ج۲، ص۲۰۳، قاهره ۱۳۱۹/۱۹۰۱.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۱۱، ص۴۳۷۰، برگرفته از مقاله «باعلوی‌».    
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ج۱، ص۲۵۰، برگرفته از مقاله «باعلوی».    جعبه ابزار