ابوالنجم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالنجم ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالنجم امیرالجیوش بدرالجمالی، بَدْرُ الْجَمالی‌، ابوالنجم‌ امیرالجیوش‌ (د ۴۸۷ یا ۴۸۸ق‌/۱۹۰۴ یا ۱۹۰۵م‌)، وزیر و سپهسالار نامدار مصر به‌ روزگار مستنصر فاطمی‌
ابوالنجم بدر بن دلف فرکی اصفهانی، ابوالنّجم بدر بن دُلَف بن یوسف فَرکی اصفهانی، از محدّثین قرن پنجم هجری
ابوالنجم بن خیر بدر معتضدی، بَدْرِ مُعْتَضِدی‌، ابوالنجم‌ بن‌ خیر (مق ۶ رمضان‌ ۲۸۹ق‌/۱۴ اوت‌ ۹۰۲م‌)، از امرا و نزدیکان‌ بلندپایه معتضد خلیفه عباسی‌
ابوالنجم محمدتوفیق‌ بن‌ علی‌ بکری، بَکْری‌، ابوالنجم‌ محمد توفیق‌ بن‌ علی‌ بن‌ محمد ۲۸۷-۳۵۱ق‌/ ۸۷۰-۹۳۲م‌، ادیب‌، شاعر، صوفی‌ و اشراف‌زاده متدین‌ و دولتمرد مصری‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار