ابوالوفا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالوفا ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابو الوفا اخسیکتی، معروف به «ابن ابی المناقب»، فقیه حنفی و اصولی
ابوالوفاء ابن‌عقیل، علی‌ بن‌ عقیل‌ بن‌ محمد ظفری‌ بغدادی‌، فقیه‌، متکلم‌ و واعظ حنبلی‌
ابوالوفا بوزجانی، محمد بن محمد بن یحیی بن اسماعیل بن عباس، ریاضیدان و ستاره شناس برجسته ایرانی قرن چهارم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار