ابوالولید عبداللّه بن محمد کنانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالولید عبداللّه بن محمد کنانی اصفهانی، از محدّثین شیعه است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالولید عبداللّه بن محمّد کنانی، از محدّثین شیعه است. حدیث بسیار روایت کرده، و به طلب دانش و نویسندگی شهرت داشته، و بر ترویج تشیّع اصرار می‌ورزیده است، بدین علّت، والی اصفهان مناظره‌ای ترتیب داد، و ابوالولید با ابومسعود رازی، محمّد بن بکار، محمّد بن فرج و زین بن خرشه و دیگران مناظره کرد، و آن‌ها موفّق به مجاب کردن ابوالولید نشدند؛ لذا والی اصفهان او را شلاّق زد، و سنیّان اصفهان او را طرد کردند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۴۹.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۶۸.    جعبه ابزار