ابوالیسر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالیسر ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالیسر سلمی، بوالیَسَر سَلَمی، کَعب بن عمرو بن عَبّاد یا‌کعب‌بن عمروبن مالک‌بن عمروبن عَبّاد، از بیعت‌کنندگان در عقبه دوم
ابوالیسر بزدوی، بَزْدَوی، محمد بن محمد ابوالیُسر، قاضی، مدرس، فقیه و محدث حنفی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار