ابوبشر احمد بن محمد فقیه مروزی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبشر احمد بن محمد فقیه مروزی اصفهانی، از محدّثین اصفهان قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبشر احمد بن محمّد بن عمرو بن مصعب فقیه مروزی، از محدّثین قرن چهارم هجری است. وی در سال ۳۱۳ق در راه سفر حج به اصفهان آمد. وی از محمود بن آدم، محمّد بن عبداللّه قُهزادی و خلف بن عبدالعزیز شاذان روایت می‌کند، و سلیمان بن احمد از او نقل حدیث می کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۳۰.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۷۰.    


جعبه ابزار