ابوبکر ابراهیم بن سفیان طهرانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر ابراهیم بن سفیان طهرانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر ابراهیم بن سفیان (سلیمان) طهرانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. از محدّثین عراق و اصفهان ازجمله ابراهیم بن نصر و اسماعیل بن اسحاق استماع حدیث نموده، و عبداللّه بن محمّد بن جعفر از او نقل حدیث می‌کنند.
[۳] ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۴، ص۳۸۲.
وی به قریه طهران در حومه اصفهان منسوب است، و در زمان ما به تیران آهنگران معروف شده، و جزو محلّه‌های شهر شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۹۳.    
۲. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۴، ص۵۲.    
۳. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۴، ص۳۸۲.
۴. سمعانی، عبدالکریم، الانساب، ج۹، ص۱۰۴.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۰۴.    


جعبه ابزار