ابوبکر احمد بن ابوعلی خرجانی واعظ اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر احمد بن ابوعلی خرجانی واعظ اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر احمد بن ابوعلی حسین بن محمود بزّاز خُرجانی واعظ، از محدّثین اصفهان است. وی از برادرزاده ابی‌زرعه و ابی‌الاسود و دیگران روایت می‌کند. خُرجان یکی از روستاهای قدیمی حومه اصفهان بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۶۸.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۰۶.    جعبه ابزار