ابوبکر احمد بن ابی‌سعید مدینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر احمد بن ابی‌سعید مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر احمد بن ابی سعید بن اسحاق بن ابراهیم مدینی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. وی از اسحاق بن اسماعیل و محمّد بن عاصم روایت می‌کند، و قاضی ابواحمد از وی نقل حدیث می‌نماید.
[۲] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۹۷.    
۲. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۸۱.    جعبه ابزار