ابوبکر احمد بن جعفر یزدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر احمد بن جعفر یزدی اصفهانی، از محدّثین قرن پنجم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر احمد بن جعفر یزدی، از محدّثین قرن پنجم هجری است. وی در اصفهان ساکن بوده، و از احمد بن محمّد بن موسی ملحمی روایت کرده است، خطیب بغدادی مؤلّف تاریخ بغداد از او روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۵، ص۱۸۵.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۹۷.    جعبه ابزار