ابوبکر احمد بن حسن دارکی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر احمد بن حسن دارکی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر احمد بن حسن بن محمّد بن حسن بن زیاد دارکی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. وی از ابوحاتم و محدّثان عراق و ری روایت می‌کند، و محمّد بن احمد بن محمّد بن جشنس از او نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۳۶.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۰۱.    


جعبه ابزار