ابوبکر احمد بن حسین اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر احمد بن حسین اصفهانی، از محدّثین و دانشمندان قرائت و تجوید در قرن چهارم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر احمد بن حسین بن مهران اصفهانی، از محدّثین و دانشمندان قرائت و تجوید در قرن چهارم هجری است. وی در سال ۲۹۵ق متولّد شده، و سال‌ها در نیشابور ساکن بوده است. وفات او در سال ۳۸۱ق اتّفاق افتاده است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از او است:
۱. آیات القرآن؛
۲. الغایه؛
۳. غرائب القرآن؛
۴. وقوف القرآن؛
۵. الشّامل فی القرائات.
[۲] ابن‌الجزري ابو محمد، محمد بن محمد، النّشر فی قرائات العشر، ص۸۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآة الجنان، ج۲، ص۳۰۹.    
۲. ابن‌الجزري ابو محمد، محمد بن محمد، النّشر فی قرائات العشر، ص۸۹.
۳. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۱، ص۱۱۵.    
۴. بابانی بغدادی، اسماعیل بن محمد، هدیه العارفین، ج۱، ص۶۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۰۶.    جعبه ابزار