ابوبکر احمد بن عقبه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر احمد بن عقبه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر احمد بن عقبه بن مضرس، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. وی از شیبان، هدبه و عبداللّه بن معاذ روایت کرده است، و محمّد بن عبداللّه دبیلی در رمله از او نقل حدیث می‌نماید. او در سال ۲۸۲ق وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۹۹.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۳۳.    جعبه ابزار