ابوبکر احمد بن محمد ازدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر احمد بن محمد ازدی اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر احمد بن محمّد بن جعفر ازدی اصفهانی، از محدّثین اصفهان است. وی از ابوبکر خطیب روایت می‌کند، و احمد بن محمّد بن موسی لخمی از او نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۱۵، ص۶۰.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۵۶.    جعبه ابزار