ابوبکر احمد بن محمد تمیمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر احمد بن محمد تمیمی اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر احمد بن محمّد بن یحیی بن خالد تمیمی، از محدّثین اصفهان است. وی از احمد بن عمرو زنبقی روایت می‌نماید. حافظ ابونُعیم اصفهانی از او روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۷۳.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۷۵.    جعبه ابزار