ابوبکر احمد بن محمد قصار شافعی تمیمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر احمد بن محمد قصار شافعی تمیمی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر احمد بن محمّد بن احمد بن جعفر قصّار شافعی تمیمی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. از ابی علیّ بن عاصم، عبداللّه بن خال دارانی، عبداللّه بن جعفر محمّد بن اسحاق بن عباد بصری از او روایت می‌کنند. وی در سال ۳۹۹ وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۶۹.    
۲. شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۱۵، ص۳۳۰.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۵۲.    


جعبه ابزار